Kategorie: Sluníčka

INFORMACE PRO RODIČE PLATÍCÍ ŠKOLNÉ MŠ

● školné březen 2020 - 225,-Kč

● zbývající ½ školného za březen 2020 bude zúčtována po otevření MŠ nebo vrácena s přeplatky za MŠ v červenci 2020

● školné duben 2020 - 0,-Kč

print Formát pro tisk